24-25 LUTEGO 2023 POLOWANIE CHARYTATYWNE DLA TYMONA NA STOGACH OHZ CZEMPIŃ