10 GRUDNIA 2022 POLOWANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 50 URODZIN FRYDERYKA OHZ KRYSTYNA