11 LISTOPADA 2022 POLOWANIE HUBERTOWSKIE "RYŚ" LUBACZÓW