29 lipiec 2014 Grodzimy w Koniuszkach

29 lipiec 2014 Grodzimy w Koniuszkach.