30 lipiec 2014 Grodzimy w Hermanowicach

30 lipiec 2014 Grodzimy w Hermanowicach.