26 CZERWCA 2022 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO "TUR" W WIELKICH OCZACH