4 CZERWCA 2022 MISTRZOSTWA KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU PRZEMYSKIEGO STRZELNICA MYŚLIWSKA W BORZE