6 LISTOPADA 2021 POLOWANIE HUBERTOWSKIE DZIK PRZEMYŚL

Więcęj w galerii. Darz Bór!!! foto Dariusz Świstak