16 18 LIPCA 2021 II BIEZSCZADZKIE SPOTKANIE ŁOWIECKIE SOLINA

Więcej w galerii. Darz Bór. foto Dariusz Świstak.