29 MAJA 2021 MISTRZOSTWA KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU PRZEMYSKIEGO