I EDYCJA KONKURSU LISIARZ SEZONU 2016 / 2017.

Celem konkursu jest ochrona zwierzyny drobnej oraz redukcja populacji lisa i jenota w obwodach znajdujących się na terenie okręgu przemyskiego.

Konkurs zakłada pozyskanie jak największej liczby lisów i jenotów przez jednego myśliwego, podczas polowań indywidualnych i zbiorowych w okresie od 01.04.2016 do 31.03.2017.

Poniżej dostępny pełny regulamin.


 

Załączone pliki