16 - 21 SIERPNIA 2015 II WARSZTATY KYNOLOGICZNE

Udział w warsztatach mogą wziąć psy zarówno doświadczone, jak i średniozaawansowane i początkujące w pracy w łowisku. Zgłoszenia ( wypełniona karta zgłoszenia, kserokopia rodowodu) nalezy kierować drogą pocztową lub e-mailową na adres tut. ZO. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane tylko po dopełnieniu wszelkich formalności! TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ : 30.06.2015 R. Koszt warsztatów wynosi: 1. Opłata za szkolenie psa opłata za I psa - 250,00 zł opłata za II psa - 150,00 zł opłata za III i kolejnego psa - 75,00 zł 2. Opłata za Przewodnika psa / 1 osoba / bez kwaterunku i wyżywienia bez opłat opłata za udział w szkoleniu z wyżywieniem (obiad) -200,00 zł za okres pobytu 16-21.08.2015 r. opłata za udział w szkoleniu z wyżywieniem (obiad) i kwaterunkiem - 400,00 zł za okres pobytu 16-21.08.2015 r. Istnieje możliwość wykupu zakwaterowania i wyżywienia dla osoby towarzyszącej w kwocie 400,00 zł po uprzednim zgłoszeniu do ZO PZŁ w Przemyślu liczby uczestników. Wpłat należy dokonywać na rachunek ZO PZŁ w Przemyślu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2015 r.