30 11 2014 POLOWANIE ZBIOROWE ŁODZINKA

30 11 2014 Polowanie zbiorowe Łodzinka Polowaliśmy w obwodzie 169 w następujących łowiskach Ostre, Polana, Pożyczane w polowaniu udział wzięło 28 myśliwych. Prowadzącymi polowanie byli Zbigniew Sławiński i syn Tomasz Sławiński. Na pokocie było: łania, ciele i dzik. Królem polowania został Mariusz Drel który, pozyskał łanie. Vice Królem został Kazimierz Sapa który, pozyskał ciele. II Vice Królem został Wojcieh Górski który, pozyskał dzika, gratulujemy.