23 PAŻDZIERNIKA 2014 KURS NA SELEKCJONERA

 

Kurs dla kandydatów na selekcjonera - nabór Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu prowadzi nabór chętnych do udziału w kursie na selekcjonera samców zwierzyny płowej.

Kurs zaplanowano na drugą połowę października. Termin składania podań mija 26 września br. 
 

Liczba  miejsc ograniczona.


Wniosek o wyznaczenie terminu kursu na selekcjonera do pobrania -http://www.pzl.przemysl.pl/?druki-do-pobrania,27

Wypełnione podanie mozna przesłać do ZO poczta tradycyjną , mailem lub złożyć osobiście w siedzibie 23.10.2014 r. ( czwartek)

godz. 8.45-9.00 - Sprawy organizacyjne

godz. 9.15-16.30 - Znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej.

Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale. 

Wykładowca-lektor: Stanisław Okrojek

 


24.10.2014 r. ( piątek)

godz. 9.00-17.00 - Biologia zwierzyny płowej, w tym wzrost i rozwój poroża

z uwzględnieniem uwarunkowań  środowiskowych i genetycznych.

Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów.

Wykładowca - lektor: Tadeusz Kroker
 


26.10.2014 r. ( niedziela)

godz. 9-12.15.00 -    Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, dobór broni i przyrzadów optycznych.

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Wykładowca -lektor: Kazimierz Mrozowicz

 

godz. 12.30-14.00    Zasady etyki, kultury, tradycji łowieckich z uwzględnieniem

języka łowieckiego oraz sygnalistyki łowieckiej. Eksponowanie trofeów.

Wykładowca - Kol. Adam Janicki
 


27.10.2014 r. (poniedziałek)

godz. 12.00-18.00  Znajomość zasad selekcji osobniczej i populacyjnej.

Znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej.

Preparowanie trofeów.

Wykładowca - lektor: Kol. Stanisław Okrojek  


Egzaminy:

 

04.11.2014 o godz. 9.00 - pisemny test wyboru

04.11.2014 godz. 11.00 - egzamin ustny po zaliczeniu pisemnego testu wyboru.biura.chętnych.