I EDYCJA KONKURSU "BEZPIECZNA OSTOJA"

Myśliwy który pozyska największą ilość lisów. Otrzyma tytuł najlepszego lisiarza i cenną nagrodę. 1.Czas trwania od 1 czerwiec 2014 do 30 marzec 2015. 2.Miejsce obwody 161, 169, 146, 157. 3.Cel lis.